Na záložce Prodejní položky si nastavujete parametry prodejních položek.

Prodejní položky (Nastavení)

1 Používání PLU – Zvolte, pokud chcete používat PLU.

PLU (zkratka anglického price look-up code, „kód pro dohledání ceny“) je systém identifikačních čísel zboží. Každé položce můžete přiřadit jedinečné číslo. Pokud zadáte toto číslo na pokladně (pomocí číselné klávesnice), vloží se produkt do markovaných položek. Tímto způsobem lze zrychlit zadávání položek při markování, pokud si obsluha pokladny takové kódy pamatuje. PLU může být v některých případech vazbou mezi pokladním a jiným (např. ekonomickým) systémem.

2 Používání čárových kódů – Zvolte, pokud chcete používat čárové kódy.

Povolením této volby může pokladna pracovat s čárovými kódy. U položek sortimentu pokladny se zpřístupní políčko pro zadání čárového kódu, tzv. EAN, kam jej zadáte (tím dojde k vazbě mezi položkou a čárovým kódem). Pokladna umí po připojení čtečky čárového kódu takový kód načíst. Následně zjistí, jaký sortiment/položka se k tomuto kódu váže a vloží jej jako markovanou položku na účet.

3 Používání katalogu – Pokud je tato volba zapnuta, po zadání čárového kódu se automaticky doplní název položky, pokud je v katalogu nalezen nebo je uživateli zobrazen návrh možných položek.

4 Implicitní sazba DPH – Pokud vyplníte implicitní sazbu DPH, bude automaticky přidána ke každé prodejní položce, pokud implicitní sazbu DPH nevyplníte, bude nutné u každé nové prodejní položky pokaždé zadávat sazbu DPH.

5 Implicitní měrná jednotka – Pokud vyplníte implicitní měrnou jednotku, bude automaticky přidána ke každé prodejní položce, pokud implicitní měrnou jednotku nevyplníte, bude nutné u každé nové prodejní položky pokaždé zadat měrnou jednotu ručně

6 Uložit – Každou provedenou změnu nezapomeňte uložit.


Jak používat PLU / EAN?

  1. Zapněte si v Nastavení – Prodejní položka funkci 1 Používání PLU a 2 Používání čárových kódů.
  1. V postranní nabídce klikněte na 1 Prodejní položky, poté klikněte na 2 Upravit položku nebo 3 Přidat položku.

Nastavení PLU / EAN - krok 2
  1. Díky povolení funkce v Nastavení máte viditelná pole 1 PLU a 2 EAN. Vyplňte je . Poté uložte změny kliknutím na 3 Úprava položky.

Nastavení PLU / EAN - krok 3
  1. Na dotykové pokladně zreplikujte a vstupte do markování.
  1. Zadejte 1 PLU nebo EAN položky.
  2. Klikněte na 2 EAN PLU a daná položka se objeví na 3 Seznamu.

Markování s PLU / EAN

Nyní můžete markovat položky pomocí PLU či EAN.


Jak používat čárové kódy?

V tomto videu se dozvíte, jak používat čárové kódy a jak probíhá markování.