Stránka Skladové doklady slouží k vytvoření, správě a evidenci skladových dokladů z nákupu, prodeje, výdeje a také inventurních dokladů.

Skladové doklady

1 Tržby – Zobrazení dokladů o tržbě za uzavřená prodejní období (tyto doklady jsou automaticky vytvořeny při zvolení Načíst tržby, pokud je v systému nezpracovaná uzávěrka).

2 Nákup – Správa a evidence nákupních dokladů.

3 Remitenda – Správa dokladů Remitenda (zpětné odkoupení zboží dodavatelem, př. noviny).

4 Převodka – Správa a evidence pohybu zboží mezi sklady.

5 Ostatní příjem – Správa dokladů ostatního příjmu (přijato z jiné provozovny, darování, apod.).

6 Ostatní výdej – Správa dokladů ostatního výdeje (odpisy – zkažené či poškozené zboží, ztráta, likvidace apod.).

7 Inventura – Správa a evidence inventurních dokladů.

8 Výrobní doklady – Správa a evidence výrobních dokladů (tyto doklady jsou automaticky vytvořeny při uzávěrce, pokud se za období uzávěrky prodali položky vytvořené pomocí surovin).