V záložce Provozovatel najdete informace o majiteli balíčku služeb a přehled provozoven a terminálů. Tyto informace jsou shodné s těmi, které byly zadány v průvodci registrací.

Záložka Provozovatel také slouží pro přidání nové provozovny nebo terminálu (pokladny). Také zde můžete zadat svou korespondenční adresu.

Provozovatel

1 Údaje o provozovateli – IČ, DIČ a adresa provozovatele.

Korespondenční adresa – Po kliknutí na 2 Nastavit se zobrazí tabulka pro zadání Ulice, Města, PSČ a Země. Po vyplnění a kliknutí na Uložit se údaje zapíší.

Natavení korespondenční adresy

Jak přidat další provozovnu nebo terminál (pokladnu)?

  1. Přidání provozovny nebo terminálu provedete stisknutím tlačítka 3 Přidat provozovnu. Objeví se okno, kde máte na výběr ze 2. možností.
  1. Vyberte, zda chcete přidat 1 další terminál (pokladnu – přidejte, pokud máte jedenu provozovnu (obchod), ale chcete používat více pokladen najednou) nebo 2 provozovnu (přidejte, pokud už máte např. jednu restauraci a nyní zakládáte další).

Přidání terminálu nebo provozovny

a) Další terminál

Objeví se okno pro přidání terminálu. Vyplňte údaje.

Přidání dalšího terminálu

1 Provozovna – Vyberte, k jaké provozovně se přidá terminál.
2 Aktivační kód – Vyplňte aktivační kód pro nový terminál (obdrželi jste jej po nákupu na e-shopu či po uzavření smlouvy od partnera nebo obchodního zástupce).
3 Platnost od – Zadejte datum, od kterého má být balíček služeb aktivní.
4 Kód partnera – Vyplňte kód partnera (pokud jste s ním uzavírali smlouvu a znáte jeho kód).
Klikněte na 5 Pokračovat pro přidání terminálu k provozovně.


b) Další provozovna

Objeví se okno pro přidání provozovny. Vyplňte údaje.

Přidání další provozovny

1 Odvětví – Z nabídky vyberte obor Vašeho podnikání.
2 Aktivační kód – Vyplňte aktivační kód pro novou provozovnu (obdrželi jste jej po nákupu na e-shopu či po uzavření smlouvy od partnera nebo obchodního zástupce).
3 Platnost od – Zadejte datum, od kterého má být balíček služeb aktivní.
4 Název provozovny – Zadejte název provozovny.
5 – Zadejte identifikační číslo pro novou provozovnu.
6 Předvyplnit z registru – Po kliknutí na tlačítko se automaticky stáhnou a vyplní data dle Vašeho IČ (vyplní se Název subjektu, Plátce DPH,DIČ, Ulice, Město, PSČ a Země).
7 Kód partnera – Vyplňte kód Vašeho partnera (pokud jste s ním uzavírali smlouvu a znáte jeho kód).
Klikněte na tlačítko 8 Přidat pro přidání další provozovny.Jak se přepnout do jiné provozovny?

  1. Nejprve klikněte na 1 rozbalovací lištu. Lišta se rozbalí.
  2. Zvolte 2 provozovnu, kterou chcete spravovat.

Přepínání provozovny