Zákaznické displeje slouží pro zákazníka k zobrazení informací o markovaných položkách a celkové ceně k zaplacení.

Rozdělení kapitoly:

  1. Řádkový displej Gigatek
  2. Řádkový displej Houge – Markeeta Kompakt
  3. Řádkový displej FL2024


  • Nejdříve na Vaší dotykové pokladně přejděte do rychlých voleb a vstupte do sekce zařízení.
  • Následně zvolte u vybraného zařízení Připojit či Nastavit a vyplňte pole okna dle pokynů níže (dle typu zařízení).

1. Řádkový display USB – Gigatek DPS840

Nastavení řádkového displeje - DSP840

1 Interface: USB

2 Vybrané zařízení: 2-1.4 (Prolific Technology Inc. | USB-Serial Controller D)

3 Model: GIGATEK_DSP840_DISPLAY_USB

4 Uvítací zpráva řádkového displeje – Vepište, co požadujete, aby bylo zobrazováno jako uvítací zpráva na zákaznickém displeji.

5 Test zobrazení – Po kliknutí na tlačítko Test zobrazení se na správně nastaveném displeji zobrazí text “MARKEETA test” a na druhém řádku bude aktuální čas a datum.

6 Odebrat – Po kliknutí na tlačítko se smaže doposud provedené nastavení a displej se odebere ze seznamu zařízení.

7 Uložit – Po kliknutí se uloží nastavení.2. Řádkový display Houge

Nastavení řádkového displeje - Houge

1 Interface: Vestavěné zařízení

2 Model: HOUGE_EMBEDDED_DISPLAY

3 Uvítací zpráva řádkového displeje – Vepište, co požadujete, aby bylo zobrazováno jako uvítací zpráva na zákaznickém displeji.

4 Test zobrazení – Po kliknutí na tlačítko Test zobrazení se na správně nastaveném displeji zobrazí text “MARKEETA test” a na druhém řádku bude aktuální čas a datum.

5 Uložit – Po kliknutí se uloží nastavení.3. Řádkový display USB – FL2024_DISPLAY_USB

Nastavení řádkového displeje - FL2024

1 Interface: USB

2 Vybrané zařízení: FTDI | FT232R USB UART

3 Model: FL2024_DISPLAY_USB

4 Test zobrazení – Po kliknutí na tlačítko Test zobrazení se na správně nastaveném displeji zobrazí text “MARKEETA test” a na druhém řádku bude aktuální čas a datum.

5 Uložit – Po kliknutí se uloží nastavení.