Záložka Sklad a Docházka je dostupná pouze pro balíček služeb PRO.

Stav skladu k datu

Stav skladu k datu

1 Stav skladu k datu – Vám nabízí možnost nahlížet do skladu nejen k aktuálnímu dni, nýbrž je možné si vybrat konkrétní den, kdy ještě nebyly například načteny nákupní doklady, či stav skladu před inventurou.

2 Stav skladu celkem – Náhled na celkový stav sklad k aktuálnímu dni.

3 Volba data – Zvolte ke kterému datu se má stav skladu zobrazit.

4 Volba skladu – Zvolte sklad. Pokud používáte více skladů, je možné zobrazit pouze vybraný sklad nebo zvolit všechny sklady.

5 Odečítat aktuální prodej – Tato funkce zajišťuje okamžité odečtení prodejů, které byly uskutečněny v ještě neuzavřeném intervalu. Nezměníte s ní stav skladu (to lze provést pouze načtením tržeb v sekci Tržby) pouze pomocí této funkce získáte přehled aktuálního stavu i v průběhu dne.

6 Jít na stránku – Zadejte číslo stránky a zvolte Enter pro přechod na ni.

7 Zobrazit filtry – Zobrazit pole filtrů, dle kterých lze vyhledávat v tabulce přehledů (podle názvu).

8 Nastavení tabulky – Změna zobrazení a uspořádání sloupců tabulky přehledů.

9 Export – Otevření okna pro export tabulky přehledu. Po výběru druhu exportu a potvrzením tlačítkem OK, se Vám automaticky vygeneruje a stáhne Excel soubor.Docházka

Přehled docházky

1 Přehled docházky – Na této stránce uvidíte přehled docházky pro jednotlivé zaměstnance. Každou docházku lze rozbalit a zobrazit přesný čas příchodu i odchodu. Pokud v průběhu dne dojde k odhlášení a opětnému přihlášení (např. přestávka), vytvoří se nový řádek s novým příchodem, avšak celkový odpracovaný čas se přičítá nadále.

2 Období – Zvolte období, za které chcete zobrazit přehled.

3 Export tabulky – Po stisknutí tohoto tlačítka vyexportujete zobrazená data do tabulky ve formátu Excel.

4 Nastavení tabulky – Nastavení zobrazení a uspořádání sloupců tabulky přehledu.Detail docházky

Detail docházky

1 Detail docházky – Na této stránce naleznete rozepsané jednotlivé odchody a příchody pro jednotlivé zaměstnance.

2 Období – Zvolte období, za které chcete zobrazit přehled.

3 Zobrazit filtry – Zobrazit pole filtrů, dle kterých lze vyhledávat v tabulce přehledů (podle názvu a terminálu).

4 Nastavení tabulky – Nastavení zobrazení a uspořádání sloupců tabulky přehledu.

4 Export – Otevření okna pro export tabulky přehledu. Po výběru druhu exportu a potvrzením tlačítkem OK, se Vám automaticky vygeneruje a stáhne Excel soubor.