p(#prvniprihlaseni).

Pri prvom prihlásení do webového rozhrania sa Vám objaví sprievodca, ktorý Vás naučí základné úlohy potrebné na predávanie.


Základné návody

  1. Po prečítaní popisu k manuálu kliknite na 1 Začať. Otvorí sa okno s odkazom na video a pomocníka.

Základní návody - krok 1
  1. Pre spustenie videa kliknite na 2 Inštruktážne video alebo kliknite pre prečítanie na 3 Pomoc. Akonáhle sa s návodom zoznámite kliknite na 4 Pokračovať pre návrat na hlavnú obrazovku.

Základní návody - krok 2
  1. Ak všetkému rozumiete a chcete prejsť k ďalšiemu manuálu, kliknite na 5 Hotovo.

Základní návody - krok 3
  1. Pri manuáli 1. Pridanie predajných položiek sa zobrazí 6 Splnené (zelená fajka) a stlačením 7 Začať prejdete k manuálu 2. Nastavenie parametrov EET.

Základní návody - krok 4
  1. Pri zvyšných manuáloch postupujte rovnako, teda podľa kroku 1 – 4.
  1. Akonáhle pri poslednom manuáli zvolíte Hotovo, všimnite si, že sa toto políčko zmení na 8 Opakovať. Všetky manuály je možné rozkliknúť a znova si ich prejsť. Ak si ste istí, že ste so všetkým oboznámení, kliknite na 9 Všetku rozumiem, môžem predávať. Manuály zmiznú a objaví sa úvodná stránka Dashboard.

Základní návody - krok 6