Skupinové položky

Záložka 1 Skupinové položky představuje přehled všech prodejních skupinových položek a informace o nich (cena, DPH, EAN atd.)

  • Skupinová položka představuje vytvoření druhové prodejní položky. Využijete ji, pokud prodáváte více produktů patřících pod jeden druh (např. Ponožky nebo Tričko) a nechcete tvořit jednotlivé položky pro každý produkt (např. Ponožky dětské, Ponožky dámské, Ponožky Pánské nebo Tričko S, M, L, XL…) Při tvorbě také neuvádíte prodejní cenu. Tu budete zadávat přímo při prodeji na dotykové obrazovce (tedy na účtence bude vždy Ponožky/Tričko, ale může se lišit cena, např. Ponožky 35Kč a Ponožky 50Kč- kdy levnější pár představují dětské ponožky a dražší dámské).

Skupinová položka

Jak přidat novou skupinovou položku?

Pro přidání nové skupinové položky klikněte na 2 Přidat skupinovou položku. Otevře se okno Nová skupinová položka.

  • Vyplňte všechny údaje.

Nová skupinová položka

Zvolte si Název, Měrnou jednotku, DPH, vhodný Typ daně (pro některé typy prodejů existují speciální typy daní, např. prodejci ojetých vozů či majitelé zastaváren využijí typ použité zboží nebo prodejci poukazů na zážitky typ záloha), Barvu tlačítka (zobrazeno na markovací obrazovce dotykové pokladny), Obrázek (bude se zobrazovat na markovací obrazovce dotykové pokladny místo názvu) a zda jde o Váženou položku (při markování bude položka vyžadovat zvážení, systém přednastaví jednotku položky na kg a nedovolí základní jednotku změnit. U vážených položek se zadává jednotková cena na dvě desetinná místa.).

  • Jakmile budete mít údaje vyplněné, klikněte na 3 Přidat položku.

Pokladnička

Záložka 1 Pokladnička slouží k předvolbě DPH. V této záložce si můžete zvolit pomocí 2 Zobrazit jaké sazby DPH chcete zobrazovat na markovací obrazovce (první typ markovací obrazovky) na Vaší dotykové pokladně. Dále můžete zvolit pomocí 3 Dotaz na název, zda chcete, aby se Vás pokladna při platbě fakturou dotazovala na název dané faktury.

Pokladnička

Smazané

Ve 1 Smazané naleznete přehled všech smazaných prodejních a skupinových položek za vybrané 2 Časové období. Zobrazují se zde i položky u kterých byla změněna měrná jednotka (nesou označení BASE-UNIT-CHANGE).

Smazané

3 Hromadné operace – Slouží k obnovení všech vybraných položek na dané stránce.

4 Ikona odpadkový koš – Slouží k otevření okna pro potvrzení obnovení dané položky.

Obnovit položku

Upravit skupiny

Záložka Upravit skupiny slouží k otevření okna pro editaci prodejních skupin.

Úprava skupin položek

1 Přidat další skupinu – Po stisknutí tlačítka se objeví kolonka Nová skupina, kterou můžete přejmenovat.

2 Odpadkový koš – Stisknutím ikonky můžete odstranit vybranou skupinu.

3 Mimo EET – Po zaškrtnutí se Vám pří markování položky z této skupiny, platba zaeviduje automaticky Mimo EET.

4 Uložit – Nezapomeňte uložit provedené změny.


Číselník jednotek

Záložka slouží k přesměrování do NastaveníČíselník jednotek.


Video: