Funkce Rychlá platba se využívá v případě, kdy zákazník nesedí u stolu, tudíž nelze markovat na stůl (nákup s sebou apod.).

Jak provést rychlou platbu?

  1. Ťuknutím na 1 Rychlá platba se otevře okno markování.

Rychlá platba - krok 1
  1. Dále postupujte dle základního markovacího postupu, více v kapitole Jak markovat.

Rychlá platba - krok 2