Záložka Sklady slouží k nastavení skladů (tvorbě, rušení, změně skladů a nastavení jejich uzávěrek).

Sklady

1 Přidat sklad – Otevření okna pro přidání nového skladu.

2 Hromadné operace – Pomocí této možnosti můžete nastavit nebo zrušit uzávěrku u všech označených skladů na stránce.

3 Ikona tužky – Upravit stávající sklad. Ikona koše – Smazat stávající sklad.

4 Tabulka skladů – Zobrazen seznam stávajících skladů.

5 Zobrazit filtry – Zobrazení pole filtrů, dle kterých lze třídit sklady (Kód, Název).

6 Nastavení tabulky – Změna zobrazení a uspořádání sloupců tabulky skladů.

7 Export – Otevření okna pro export tabulky skladů do souboru Excel.Jak přidat nový sklad?

  1. Klikněte na 1 Přidat sklad. Otevře se okno k přidání nového skladu.

Přidání skladu - krok 1
  1. Vyplňte požadované údaje.

Přidání skladu - krok 2

p(. 1 Kód – Zadejte kód (zkratku) skladu (lze použít čísla i písmena).

2 Název – Název skladu.

3 Název pro tisk – Název skladu, který se bude zobrazovat na účtence.

  1. Pro přidáni nového skladu, klikněte na 4 Přidat sklad. Pro zrušení přidání skladu, klikněte na Zrušit.


Jak upravit nebo smazat sklad?

Úprava a smazání skladu

Úprava skladu

  1. Klikněte na 1 Ikonu tužky pro zobrazení okna Úprava skladu.
  1. Proveďte Vámi zamýšlené změny.

Úprava skladu

1 Uzávěrka – Automaticky se zobrazuje datum poslední uzávěrky.

2 Nastavit uzávěrku – Otevření okna pro nastavení uzávěrky skladu.

Nastavení uzávěrky

3 Zrušení poslední uzávěrky – Otevření okna pro zrušením poslední uzávěrky. Zrušením se zpřístupní doklady v uzavřeném intervalu.

Zrušení poslední uzávěrky
  1. Pro uložení úprav klikněte na 4 Upravit sklad. Pro zrušení úprav klikněte na 5 Zrušit.

Smazání skladu

  1. Klikněte na 1 Ikonu koše. Otevře se okno k potvrzení smazání skladu.

Smazání skladu
  1. Pro potvrzení smazání skladu, klikněte na ANO. Pokud chcete zrušit smazání skladu, klikněte na NE nebo křížek.