Vyzvednisi.cz je bezplatný objednávkový systém pro gastropodniky a maloobchod. Jakmile aplikaci propojíte, budou Vám objednávky zasílány přímo na Vaši dotykovou pokladnu, kde je budete moci spravovat (potvrdit/zamítnout).

 1. Kliknutím na 1 Vyzvedni si přejdete do aplikace.

Rychlé volby - Vyzvedni si
 1. V případě, že ještě aplikaci nemáte propojenou s webem vyzvednisi.cz zobrazí se 2 okno pro zadání aktivačního kódu. Návod na propojení naleznete v kapitole Napojení s jinými systémyVyzvedni siPropojení aplikace.

Propojení aplikace
 1. Pokud již aplikaci propojenou máte, zobrazí se Vám úvodní stránka aplikace Vyzvedni si.

Úvodní strana aplikace Vyzvedni si

Kliknutím na 3 Tři tečky se zobrazí možnosti:

 • Nastavení – Můžete aktivovat/deaktivovat funkci Zobrazovat ceny jednotlivých položek a Notifikovat o nových objednávkách.

Nastavení
 • O aplikaci – Zobrazí se informace o aplikaci.

O aplikaci
 1. Pro příjem a zpracování objednávek je zapotřebí mít na webu nastavené všechny náležitosti:
  a) Vytvořit si prodejní položky. Návod naleznete v kapitole Napojení s jinými systémyVyzvedni siTvorba položek na webu Vyzvednisi.cz.
  b) Nastavit sekce Vyzvednutí a Rozvoz.
 1. Pokud je vše správně propojeno, budou Vám na pokladnu chodit objednávky od zákazníků a vy s nimi můžete pracovat.

Práce s objednávkou

 1. Kliknutím na 1 Tři tečky můžete nahlásit zákazníka, pokud například zasílá stále dokola nesmyslné objednávky.
 2. Kliknutím na 2 Potvrdit potvrdíte příjem objednávky (přesune se na obrazovku 3 Potvrzené).

Nová objednávka
 1. Kliknutím na 4 Zamítnout se otevře okno pro zadání Důvodu zamítnutí, vepište důvod a klikněte na 5 Zamítnout objednávku (důvod se zobrazí zákazníkovi).

Zamítnutí objednávky
 1. V případě, že jste objednávku přijali a máte ji již připravenou, je zapotřebí oznámit tuto skutečnost zákazníkovi. Přejděte do sekce 3 Potvrzené a klikněte na 6 Připraveno pro zákazníka (zákazník bude informován e-mailem). V případě potřeby je možné objednávku pomocí červeného tlačítka Zrušit (opět se otevře okno pro udání důvodu).

Objednávka připravena pro zákazníka
 1. Jakmile si zákazník objednávku bude chtít převzít, vystavte účet na pokladně (více v kapitole Jak markovat) a následně v aplikaci v sekci 3 Potvrzené klikněte na 7 Vyzvednuto zákazníkem. V případě, že si zákazník objednávku nevyzvedne, opět ji můžete kliknutím na červené tlačítko Zrušit (např. s udáním důvodu “nevyzvednuto”).

Objednávka převzata zákazníkem
 1. V poslední sekci 8 Uzavřené se zobrazují objednávky se stavem “Hotová”, “Zamítnutá” a “Zrušená”, slouží pro Váš přehled.

Uzavřené objednávky