Konfigurace šuplíku

Model: CASH_LUXE_C420_A

 1. Ve svém manažeru přejděte do sekce Nastavení záložky Zařízení a přidejte nové zařízení s rolí Šuplík.
 2. Na pokladně spusťte Replikaci a připojte pokladní zásuvku k pokladně.
 3. V Rychlých volbách v modulu Zařízení najděte nově přidané zařízení a ťukněte na tlačítko Připojit.
 4. V závislosti na typu připojení pokladní zásuvky nastavte interface.
 5. Připojení zásuvky:
  a) Sériový port (starší typy zařízení)
  - Vybraný port – /dev/ttyS3, příp./dev/ttyS1
  - Baudrate – 9600
  - Model – DRAWER_CASH_LUXE_C420A
  b) USB-serial redukce (redukce sériového kabelu na USB a připojení do USB portu pokladny)
  - Model – DRAWER_CASH_LUXE_C420A_USB
  c) Vestavěné zařízení (Pouze pro Markeeta Kompakt a připojení přes port Drawer)
  - Model – DRAWER_HOUGE_PORT
  d) Tiskárna účtenek / sestav (Zásuvka je připojena do tiskárny)
  - Model – DRAWER_RECEIPT_PRINTER_PORT nebo DRAWER_REPORT_PRINTER_PORT
 6. Zkuste test otevření zásuvky a uložte nastavení.