Funkce Mimo EET slouží k vytisknutí účtenky v nefiskálním režimu, tzn. účtenka se neodešle na server EET. V praxi se používá v podnicích, které mají např. různé typy živností, zatímco jedna EET již podléhá, tak druhá ne. Typickým příkladem je restaurace – jakmile si zákazník jídlo koupí v restauraci, je povinností zaevidovat tržbu, pokud si však jídlo vezme s sebou, tuto povinnost ještě nemá a k těmto případům slouží funkce Mimo EET.


Jak funkci Mimo EET používat?

  1. Nejprve 1 namarkujte požadované položky.
  1. Ťukněte na tlačítko 2 Mimo EET. Tlačítko se aktivuje a zbarví do červena.

Jak používat funkci mimo EET - krok 1 a 2
  1. Ťukněte na požadovaný typ platby 3. Vytiskne se účtenka bez kódu FIK a BKP. Účtenka bude vytisknuta v nefiskálním režimu.

Jak používat funkci mimo EET - krok 3