Moduly se nacházejí na dotykové pokladně a jejich dostupnost závisí na typu balíčku služeb nebo na roli, která je přidělena uživateli.

Rychlé volby - Moduly

1 Uzávěrka – Uzavření období prodeje, např. směny, změna obsluhy, atd.

2 Sestavy – Přehled prodaných položek a tržby v stávajícím období prodeje.

3 Pokladní kniha – Přehled pohybu hotovosti z / do dotykové pokladny.

4 Manažer – Přístup do webového rozhraní manažera.

5 Sklad – Správa Skladového hospodářství, možnost tvorby skladových dokladů a náhled na stav skladu.

6 Vyzvedni si – Otevření aplikace Vyzvedni si.

7 Docházka – Přehled docházky.

8 Zařízení – Nastavení všech periferií dotykové pokladny (tiskárna, váha, display, atd.).

9 Systém – Přístup do vzdálené podpory a dalšího nastavení.

10 Internet – Přístup do internetového prohlížeče.

11 Servis – Kontaktování zákaznického servisu.

12 Pošta – Přehled všech zpráv zaslaných na Vaši pokladnu.