Podporované terminály:

Markeeta Pay

Terminál FiskalPro VX520

Terminál FiskalPro VX675


Konfigurace Platebního terminálu Markeeta Pay

Postup konfigurace platebních funkcí:

Pro konfiguraci platebních funkcí je třeba mít zařízení registrované na portálu Solitea Pay. Manuál a postup registrace naleznete na stránkách Solitea Pay .


Konfigurace propojení s pokladnou

Platební terminál Pay lze nakonfigurovat pro spojení s jakoukoliv pokladnou Markeeta buď jako samostatně stojící terminál, nebo společně s pokladnou Markeeta Pay jako řešení 2v1. V případě propojení přes LAN/WiFi je konfigurace obdobná. Spojení konfigurované jako Vestaněné zařízení lze provést pouze tehdy, pokud je pokladna provozována na zařízení Markeeta Pay.


Konfiguraci společně s pokladnou Markeeta provedete ve třech krocích:

Krok 1

Nejprve je nutné nastavit terminál ve webovém rozhraní manažera Markeety.

 1. Po přihlášení do Vašeho webového manažera, klikněte na 1 Nastavení (ozubené kolečko), následně na 2 Zařízení a 3 Přidat zařízení.

Nastavení terminálu v manažeru

 1. Otevře se okno Přidání zařízení, zvolte příslušné nastavení:
  • Kód – Platební terminál
  • Název – Platební terminál
  • Role – Platební terminál
  • Klikněte na Přidat zařízení.

Okno Přidání zařízení


Krok 2

Dále je zapotřebí nastavit typ platby ve webovém rozhraní manažera Markeety:

 1. Zůstaňte v Nastavení, zvolte 4 Typy plateb a následně 5 Přidat typ platby.

Nastavení typu platby v manažeru

 1. V nově otevřeném okně Nový typ platby, vyplňte údaje:
  • Název – např. “Kartou Kč”
  • Název pro tisk – např. “Kartou Kč”
  • Typ – Bankovní karta
  • TerminálAPOS A8 (nexo)
  • Zvolte si Barvu tlačítka a příslušný Kurz a Množství pro kurz, následně klikněte na Přidat typ platby.

Okno Nový typ platby


Krok 3

Připojit a nastavit terminál na dotykové pokladně.

 1. Přejděte na pokladně do Rychlých voleb a klikněte na 1 Zařízení.

Rychlé volby - Zařízení

 1. V okně Zařízení klikněte na 2 Připojit u platebního terminálu.

Připojit platební terminál

 1. V nově otevřeném okně Nastavení zařízení, vyplňte údaje:
  • Interface – “LAN/WiFi” pokud je terminál samostatně nebo “Vestavěné zařízení” pokud je součástí pokladny
  • IP adresa (při možnosti LAN/WiFi) – např. 192.168.1.233 (IP adresa platebního terminálu)
  • IP port – 7500
  • ModelAPOS_A8_NEXO

Okno Nastavení zařízení

 • Pozn: V případě samostatně stojící pokladny je třeba zadat IP adresu zařízení Markeeta Pay.
  IP adresu zařízení lze zjistit úplně dole v nastavení Wi-Fi v menu Rozšířené nastavení viz. obrázek níže. IP adresa je vždy číselná!

IP adresaKonfigurace Platebního terminálu FiskalPro VX520 a VX675

Zařízení je nejprve třeba aktivovat na webu http://portal.fiskalpro.cz dle přibaleného návodu. Nejdříve zadejte IČ (postup je popsán jako konfigurace EET, ale je to potřeba i když certifikát pro EET nahrávat nebudeme).


Jak zapnout a vypnout terminál

 1. Pro zapnutí dlouze podržte O (asi 5s), terminál pak nějakou dobu nabíhá (není-li dostupné spojení a dokončená konfigurace, startuje se i vícekrát).
 1. Pro vypnutí terminálu dlouze podržte X (asi 5s).

Do menu pro nastavení sítě se dostanete kombinací kláves X + 3. Wifi nastavení je třeba provést kompletně včetně masky a výchozí brány. Název sítě je třeba napsat ručně (přesně velká/malá písmena).

Psaní alfanumerických znaků: Po stisku numerické klávesy s požadovaným písmenem přepnete písmeno tmavou „ALPHA“ klávesou uprostřed (VX520) nebo prostřední klávesou mezi kurzorovými tlačítky (VX675). Velká/malá písmena přepíná klávesa vpravo od ní (druhá zprava ve stejné řadě).

V tovární konfiguraci je platební terminál nastaven jako jednoduchá samostatná EET pokladna, pro použití jako zařízení (platební terminál nebo tiskárna) ovládané z pokladny je třeba jej přepnout v menu dostupném přes kombinaci X + 0 → volba 5. Admin heslo je 66666. Dále volba 1 FISPRO mód → 6 Fisk.tis.-Epson

Aktuální IP adresu (nastavení sítě) terminálu zjistíte přes kombinaci kláves X + 0 a dále volba 3 nastavení a po stisku se zobrazí IP adresa.

Terminál je nastaven vždy jen na jeden komunikační kanál. Pro zvolení typu připojení: X + 5 → lokace 6207 a následnému zadání hodnot (POZOR – nejdříve klávesou smazat původní hodnotu):
0TCP/IP
1 – RS232
3USB


Konfiguraci společně s pokladnou Markeeta provedete ve třech krocích:

Krok 1

Nejprve je nutné nastavit terminál ve webovém rozhraní manažera Markeety.

 1. Po přihlášení do Vašeho webového manažera, klikněte na 1 Nastavení (ozubené kolečko), následně na 2 Zařízení a 3 Přidat zařízení.

Nastavení terminálu v manažeru

 1. Otevře se okno Přidání zařízení, zvolte příslušné nastavení:
  • Kód – Platební terminál
  • Název – Platební terminál
  • Role – Platební terminál

Okno Přidání zařízení


Krok 2

Dále je zapotřebí nastavit typ platby ve webovém rozhraní manažera Markeety:

 1. Zůstaňte v Nastavení, zvolte 4 Typy plateb a následně 5 Přidat typ platby.

Nastavení typu platby v manažeru

 1. V nově otevřeném okně Nový typ platby, vyplňte údaje:
  • Název – např. “Kartou Kč”
  • Název pro tisk – např. “Kartou Kč”
  • Typ – Bankovní karta
  • Terminál – Terminal FISKALPRO_LAN_WIFI
  • Zvolte si Barvu tlačítka a příslušný Kurz a Množství pro kurz.

Okno Nový typ platby


Krok 3

Připojit a nastavit terminál na dotykové pokladně.

 1. Přejděte na pokladně do Rychlých voleb a klikněte na 1 Zařízení.

Rychlé volby - Zařízení

 1. V okně Zařízení klikněte na 2 Připojit u platebního terminálu.

Připojit platební terminál

 1. V nově otevřeném okně Nastavení zařízení, vyplňte údaje:
  • Interface – “LAN/WiFi”
  • IP adresaPoznámka
  • IP port – 6090
  • ModelFISKALPRO_LAN_WIFI
  • Pozn: Aktuální IP adresu terminálu zjistíte na platebním terminálu přes kombinaci kláves X + 0 a dále volba 3 – nastavení a po stisku se zobrazí IP adresa, nebo Vám ji sdělí operátor z FiskalPro, který Vám bude nastavovat platební terminál na tel. čísle +420 252 548 624

Okno Nastavení zařízení

Zpětná vazba

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Sdělte nám váš názor na toto téma.

Prosím, nepoužívejte toto pro otázky k podpoře.
Zákaznickou podporu kontaktujte na tel. čísle 222 264 265 nebo e-mailem na podpora@markeeta.cz.

Zveřejnit komentář.

Tomáš Stryja napsal: Nov 27, 2018

Po zkušenostech s připojením a nastavení VX 675 zasílám pár poznámek pro doplnění k postupu.

Nastavení terminálu a pokladny
a) Terminál - používán jako platební terminál
1. - pokud je dodán s nastavením Pokladna EET nastavit do režimu "platební terminál" (volba 3)
2. - X+0; Fiskal módy -> Epson protokol (volba 2) -> bez parametrů (volba 1)
3. - X+3; nastavení WIFI parmetrů -> zadán pouze název sítě a heslo, maska ani gateway nenastavovány
4. - X+0; nastavení (volba 3) -> zobrazení přidělené IP adresy terminálu, např: 10.0.0.5
5. - Přihlášení do administrace WIFI modemu a v DHCP přidát záznam pro přidělní IP podle MAC adresy. MAC adresu terminálu lze zobrazit v administraci modemu v připojených zařízeních. MAC terminálu bude mít vždy přiděleno 10.0.0.5
(Dotazy řešit s FiskalPRO)

b) Pokladna
1. - V manageru Nastavení -> Zařízení ověřit že je přidán platební terminál (mě to přidala podpora).
2. - V manageru Nastavení -> Typy plateb -> "Kartou Kč", editovat a ověřit že má přidělen terminál.
3. - Pokladna Zařízení -> připojit zařízení "platební terminál", nastavit IP terminálu a uvedený port 6090. Tlačítko "Otestovat zařízení" nijak nereagovalo.
4. Po namarkování částky a stisku "Platba kartou" se zobrazí okno komunikace s terminálem, přenesení částky a čekání na platbu kartou. Následně vytiskne terminál doklad o transakci a pokladna pokladní doklad.