Záložka Zařízení slouží ke správě periferií dotykové pokladny.

Odpovídá modulu zařízení na dotykové pokladně.

Zařízení (Nastavení)

1 Kód – Označení tiskárny pro lepší orientaci uživatelem.

2 Název – Název zařízení. Bude se zobrazovat na dotykové pokladně v nastavení zařízení.

3 Role – Funkce zařízení, tzn. zdali je to tiskárna, váha nebo zákaznický display, popř. jiné zařízení.

4 Ikona tužky – Možnost úprav zařízení. Ikona popelnice – Možnost smazat zařízení.

5 Přidat zařízení – Otevření okna pro přidání nového zařízení.


Jak přidat nová zařízení?

  1. Klikněte na 5 Přidat zařízení. Otevře se nové okno pro přidání zařízení.
  2. Vyplňte požadované údaje.

Přidání nového zařízení

1 Kód – Označení tiskárny pro lepší orientaci uživatelem.

2 Název – Název zařízení. Bude se zobrazovat na dotykové pokladně v nastavení zařízení.

3 Role – Funkce zařízení, tzn. zdali je to tiskárna, váha nebo zákaznický display, popř. jiné zařízení.

  1. Klikněte na 4 Přidat zařízení pro přidání zařízení. Pokud chcete přidání nového zařízení zrušit, klikněte na křížek.


Jak smazat nebo upravit zařízení?

Úprava a smazání zařízení


Úprava zařízení

  1. Klikněte na 1 Ikonu tužky. Otevře se okno k úpravě zařízení.
  2. Proveďte Vámi požadované změny a klikněte na 2 Uložit úpravy. Pokud chcete úpravu zařízení zrušit, klikněte na křížek.

Úprava zařízení


Smazání zařízení

  1. Klikněte na 1 Ikonu koše. Otevře se okno pro potvrzení smazání zařízení.

Smazání zařízení

  1. Pro potvrzení smazání zvolte ANO, pro zrušení smazání klikněte na NE nebo Křížek.

Zpětná vazba

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Sdělte nám váš názor na toto téma.

Prosím, nepoužívejte toto pro otázky k podpoře.
Zákaznickou podporu kontaktujte na tel. čísle 222 264 265 nebo e-mailem na podpora@markeeta.cz.

Zveřejnit komentář.