Záložka Zařízení slouží ke správě periferií dotykové pokladny.

Odpovídá modulu zařízení na dotykové pokladně.

Zařízení (Nastavení)

1 Kód – Označení tiskárny pro lepší orientaci uživatelem.

2 Název – Název zařízení. Bude se zobrazovat na dotykové pokladně v nastavení zařízení.

3 Role – Funkce zařízení, tzn. zdali je to tiskárna, váha nebo zákaznický display, popř. jiné zařízení.

4 Ikona tužky – Možnost úprav zařízení. Ikona popelnice – Možnost smazat zařízení.

5 Přidat zařízení – Otevření okna pro přidání nového zařízení.


Jak přidat nová zařízení?

  1. Klikněte na 5 Přidat zařízení. Otevře se nové okno pro přidání zařízení.
  2. Vyplňte požadované údaje.

Přidání nového zařízení

1 Kód – Označení tiskárny pro lepší orientaci uživatelem.

2 Název – Název zařízení. Bude se zobrazovat na dotykové pokladně v nastavení zařízení.

3 Role – Funkce zařízení, tzn. zdali je to tiskárna, váha nebo zákaznický display, popř. jiné zařízení.

  1. Klikněte na 4 Přidat zařízení pro přidání zařízení. Pokud chcete přidání nového zařízení zrušit, klikněte na křížek.


Jak smazat nebo upravit zařízení?

Úprava a smazání zařízení

Úprava zařízení

  1. Klikněte na 1 Ikonu tužky. Otevře se okno k úpravě zařízení.
  2. Proveďte Vámi požadované změny a klikněte na 2 Uložit úpravy. Pokud chcete úpravu zařízení zrušit, klikněte na křížek.

Úprava zařízení

Smazání zařízení

  1. Klikněte na 1 Ikonu koše. Otevře se okno pro potvrzení smazání zařízení.

Smazání zařízení
  1. Pro potvrzení smazání zvolte ANO, pro zrušení smazání klikněte na NE nebo Křížek.