Na stránce Nastavení si můžete nastavit jazykové rozhraní a uživatelské účty, které se mají v aplikaci zobrazovat.

Nejprve na Hlavní stránce klikněte na 1 Menu. Po otevření nabídky zvolte 2 Nastavení.

Hlavní stránka

Menu
Následně si můžete zvolit, zda chcete nastavit 3 Jazyk, 4 Účty či 5 Balíčky služeb.

Nastavení
Po zvolení 3 Jazyk, si můžete následně vybrat z Češtiny, Slovenštiny nebo Angličtiny.
Po zvolení 4 Účty, si můžete nastavit, zda chcete, aby si zařízení pamatovalo přihlášení či nikoliv.

Jazyk

Účty
Po zvolení 5 Balíčky služeb, vyberte 6 Terminál, pro který chcete zobrazit podrobnosti (podrobné informace o balíčku).

Balíčky služeb - Terminál

Balíček služeb - Podrobnosti