V záložce Možnosti placení můžete nastavit hlavní způsoby platby, které se budou zobrazovat pod kalkulačkou na markovací obrazovce Vaší dotykové pokladny.

Nastavení plateb zobrazovaných na obrazovce markování

1 Výběr plateb – Vyberte jednu nebo dvě primární platby, které se budou zobrazovat na markovací obrazovce (můžete zvolit maximálně 2 primární platby).

2 Typy plateb – Typy plateb zobrazené na markovací obrazovce.

3 Obrazovka – Zvolte pro kterou obrazovku platby upravujete.

Provedené změny se projeví na dotykové pokladně po replikaci.

Typy plateb na dotykové pokladně