Modul uzávěrka slouží k ukončení období prodeje, jako například směna, konec dne, apod. Vynuluje se tržba a počítadlo odeslaných účtenek. Započetím nového období prodeje již nejsou dostupné účtenky z minulého prodejního období.


Jak provést uzávěrku?

 1. Vstupte do rychlých voleb.
 2. Klikněte na 1 Uzávěrka.

Jak provést uzávěrku
 1. V případě, že máte rozmarkovaný účet, systém Vám neumožní vytvořit uzávěrku. Klikněte na 2 OK, uzavřete nebo zrušte rozmarkovaný účet a opět klikněte na 1 Uzávěrka.

Rozmarkovaný účet
 1. Pokud máte nějaké otevřené účty, systém Vám nabídne jejich dokončení před vytvořením uzávěrky.
  Pokud chcete účty uzavřít, klikněte na 3 Ano. Otevře se tabulka Otevřených účtů. Uzavřete všechny účty a v Rychlých volbách opět zvolte 1 Uzávěrku.
  Pokud účty uzavírat nechcete, klikněte na 4 Ne.

Otevřené účty
 1. Otevře se okno pro potvrzení uzavření intervalu. Klikněte na 5 ANO pro uzavření intervalu.
  Pro zrušení uzavření intervalu, klikněte na 6 NE nebo křížek.

Potvrzení uzávěrky
 1. Zobrazí se Finanční a Druhový přehled.

Finanční a druhový přehled uzávěrky

1 Finanční přehled – Přehled všech plateb dle typu plateb.

2 Druhový přehled – Přehled všech plateb dle prodejních skupin.

3 Zobrazit pol. – Zobrazit prodejní položky přehledu.

4 Skrýt pol. – Skrýt prodejní položky a zobrazit pouze prodejní skupiny.

5 Období – Zobrazuje období provedené uzávěrky.

6 Zpět na rychlé volby – Přesunout uživatele na obrazovku rychlých voleb.