Pro každou roli jsou nastavená určitá práva, mezi která patří i přístup k internetu. Pokud se Vám na obrazovce dotykové pokladny po kliknutí na 1 Internet objeví 2 Hláška je zapotřebí povolit práva pro danou roli.

Hláška

Jak povolit práva k Internetu?

  1. Přihlašte se do webového rozhraní manažera a přejděte do Personálu. Klikněte na 3 Přístupová práva.
  2. Vyberte příslušnou roli a klikněte na 4 Ikonu tužky.

Jak povolit práva k internetu - krok 1 a 2
  1. Otevře se okno Úprava přístupových práv. Přejděte na záložku 5 Ostatní a aktivujte 6 Přístup k internetu. Nezapomeňte změnu 7 Upravit.

Jak povolit práva k internetu - krok 3
  1. Následně na pokladně klikněte na 8 Replikaci a poté klikněte na 9 Odhlásit se.

Jak povolit práva k internetu - krok 4
  1. Po opětovném přihlášení do pokladny bude již pole 10 Internetu aktivní.

Jak povolit práva k internetu - krok 5