Záložka Reporty slouží k nastavení zasílání přehledů pomocí SMS či e-mailu a k propojení Markeety s iDokladem.

Reporty

1 Aplikace Moje Markeeta – Při zvolení vybraného tlačítka (Google play či App Store) se otevře nové internetové okno s danou doménou.

2 Zasílat SMS přehledy – Pokud je tlačítko aktivní, objeví se okno pro zadání telefonního čísla, na které mají být přehledy zasílány.

3 Zasílat přehledy e-mailem – Pokud je funkce aktivní, objeví se okno pro zadání e-mailové adresy, na kterou budou přehledy zasílány. Následně si též můžete vybrat, pro jaký účetní program má být soubor s přehledy vytvořen (ISDOC, Pohoda a MoneyS3) a zda chcete přehledy zasílat denně nebo vždy při uzávěrce.

4 Exportovat uzávěrky do iDokladu – Pokud je funkce aktivní, objeví se okna pro vyplnění Client Id a Secret Id. Pokud vlastníte aktivní účet iDokladu, propojíte jej skrze tyto údaje s Markeetou a po každé uzávěrce budou do iDokladu zasílána příslušná data do modulu Prodejky.

5 Uložit – Nezapomeňte jakékoliv změny potvrdit pomocí tlačítka Uložit.Jak exportovat uzávěrky do iDokladu?

Díky propojení Markeety a iDokladu, můžete své prodeje z pokladny exportovat rovnou do iDokladu. Export probíhá vždy na základě Vašich uzávěrek pokladny, kdy 1 uzávěrka v Markeetě odpovídá 1 prodejce v iDokladu.


Kde najdu údaje Client Id a Secret Id (Client Secret) v iDokladu?

  1. Po přihlášení do Vašeho účtu v aplikaci iDoklad musíte vygenerovat údaje (Client Id, Client Secret) pro nastavení komunikace mezi Markeetou a iDokladem. Tyto údaje vygenerujete v sekci Nastavení – Uživatel – Nastavení API.

iDoklad - Nastavení
  1. Po vygenerování si zkopírujte Client Id a Client Secret, které následně použijete pro propojení s Markeetou.

iDoklad – Generování údajů

Jak zadat údaje z iDokladu do Markeety (manažera)?

Nyní vygenerované údaje použijte pro nastavení exportu prodejů do iDokladu v Markeetě. Nastavení je dostupné ve webovém rozhraní Manažera, kde přejděte do sekce NastaveníReporty.

  1. Zaškrtněte tlačítko 1 Exportovat uzávěrky do iDokladu, následně se Vám zobrazí nabídka pro zadání 2 ClientId a 3 SecretId.
  2. Zadejte do polí údaje vygenerované v aplikaci iDoklad.
  3. Následně nezapomeneme 4 Uložit nastavení v pravém horním rohu obrazovky.

Zadání údajů z iDokladu do manažera

Jak manuálně exportovat data z Markeety do iDokladu?

Pokud necháte zaškrtnuté políčko Exportovat uzávěrky do iDokladu v nastavení Reportů, budou se Vám prodeje z Markeety exportovat každý den dle Vašich uzávěrek.

K dispozici máte i manuální export, který je dostupný v manažerovi v sekci Přehledy. Po stisknutí tlačítka 1 Importovat iDoklad, se otevře okno potvrzující , že import proběhl v pořádku.

Do iDokladu se importuje aktuálně zobrazený přehled (pokud není prázdný) za dané období. V iDokladu se vytvoří 1 prodejka pro každou uzávěrku v Markeetě, která do daného období spadá.

Stránka Přehledy – Manuální import do iDokladu

Potvrzení importu do iDokladu