Skupinové položky

1 Skladové skupinové položky zobrazují přehled všech prodejních a skladových skupinových položek a informace o nich (zásoba na skladu, historie nákupních cen, atd.).

Skupinové položky

2 Přidat skupinovou položku – Otevření okna pro přidání nové skupinové položky.

3 Ikona tužky – Úprava již vytvořené skupinové položky; Ikona koše – Smazání stávající skupinové položky.

4 Jít na stránku – Zadejte číslo stránky a potvrďte (Enterem) pro přechod na ni.

5 Zobrazit filtry – Zobrazí se pole filtrů, dle kterých lze filtrovat skupinové položky (filtrovat dle názvu, prodejní ceny, DPH, EANu…).

6 Nastavení tabulky – Nastavení uspořádání a zobrazení sloupců u skupinových položek.

7 Export – Otevření okna pro export tabulky skupinových položek. Po výběru druhu exportu a potvrzením tlačítkem OK, se Vám automaticky vygeneruje a stáhne Excel soubor obsahující všechny vybrané položky a data o nich.

Okno Export dat

Jak přidat novou skupinovou položku?

  1. Na stránce Skupinové položky klikněte na 2 Přidat skupinovou položku. Po stisknutí se otevře okno pro tvorbu nové skupinové položky.
  2. Vyplňte příslušná pole.

Okno Nové skupinové položky

1 Název – Název skupinové skladové položky.

2 Měrná jednotka – Měrná jednotka skupinové skladové položky (kg,l,ks,atd.).

3 DPH – Daň z přidané hodnoty dané skladové položky (mimo DPH, 0%, 10%, 15%, 21%).

4 Typ daně – Zde nastavte příslušný typ daně pro skupinovou položku (záloha, čerpání zálohy, platba faktury, použité zboží, cestovní služba).

5 Barva tlačítka – Barva tlačítka zobrazeného na dotykové pokladně.

6 Nahrát obrázek – Nahraný obrázek se bude zobrazovat na dotykové obrazovce při markování místo názvu položky.

7 Vážená položka – Funkce slouží k vážení položek – při stisku skupinové prodejní položky na markovací obrazovce, se položka automaticky zváží a namarkuje (pro tuto funkci je zapotřebí zakoupit naši dotykovou váhu a mít ji připojenou k dotykové pokladně – váhu lze zakoupit zde).

  1. Kliknutím na 8 Přidat položku, potvrdíte vytvoření nové skupinové položky.


Jak upravit či odstranit skupinovou položku?


A) Úprava skupinové položky

  1. Klikněte na 1 ikonu tužky. Otevře se okno k úpravě skupinové skladové položky.

Jak upravit skupinovou položku - krok 1
  1. Proveďte Vámi požadované změny.

Jak upravit skupinovou položku - krok 2
  1. Pro uložení Vámi provedených změn klikněte na 2 Upravit položku.
    Pokud chcete úpravu skladové položky zrušit, klikněte na Křížek v pravém horním rohu.

B) Smazání skupinové položky

  1. Klikněte u příslušné skladové položky na 1 ikonu koše. Otevře se okno k potvrzení smazání skupinové položky.

Smazání skupinové položky
  1. Tlačítkem Ano potvrdíte smazání skladové položky. Tlačítkem Ne či křížkem okno zavřete.


Pokladnička

Záložka 1 Pokladnička slouží k předvolbě DPH, zde si můžete zvolit jaké sazby DPH chcete zobrazovat na markovací obrazovce (první typ markovací obrazovky).

Pokladnička

2 Zobrazit – Zaškrtnutím si můžete zvolit jaké DPH chcete zobrazovat na markovací obrazovce (na výběr máte z 0%, 10%, 15% a 21%).

3 Platba fakturyDotaz na název – Aktivní, při stlačení tlačítka Platba fakturou při markování, vyskočí okno s dotazem na název faktury.

4 Zobrazit filtry – Zobrazí se pole filtrů pro filtrování dle názvu.

5 Nastavení tabulky – Nastavení uspořádání a zobrazení sloupců tabulky.

6 Export – Otevření okna pro export tabulky DPH. Po výběru druhu exportu a potvrzením tlačítkem OK, se Vám automaticky vygeneruje a stáhne Excel soubor obsahující všechna vybraná data.Smazané

Ve 1 Smazané naleznete přehled všech smazaných prodejních a skladových položek i prodejních a skladových skupinových položek za vybrané časové období. Zobrazují se zde i položky, u kterých byla změněna měrná jednotka (nesou označení BASE-UNIT-CHANGE).

Smazané

2 Časové období – Zde si můžete zvolit, za který časový úsek chcete položky zobrazit (Dnes, Tento týden, Minulý měsíc, Od – Do, atd.)

3 Hromadné operace – Slouží k obnovení všech vybraných položek na dané stránce.

4 Hledat – Zadejte hledaný výraz a spusťte vyhledání pomocí lupy.

5 Odpadkový koš – Slouží k obnovení dané položky.

6 Jít na stránku – Zadejte číslo stránky a potvrďte (Enterem) pro přechod na ni.

7 Zobrazit filtry – Zobrazí se pole filtrů, dle kterých lze filtrovat smazané položky (filtrovat dle názvu, prodejní ceny, nákupní ceny, DPH, měrné jednotky, skupiny…).

8 Nastavení tabulky – Nastavení uspořádání a zobrazení sloupců u tabulky smazaných položek (lze přidat či odebrat sloupce prodejní a nákupní cena, jednotky, DPH, skupina, odstraněno).

9 Export – Otevření okna pro export tabulky smazaných položek. Po výběru druhu exportu a potvrzením tlačítkem OK, se Vám automaticky vygeneruje a stáhne Excel soubor obsahující všechny vybrané položky a data o nich.Upravit skupiny

Stránka Upravit skupiny slouží k otevření okna pro editaci prodejních skupin.

Upravit skupiny

1 Přidat další skupinu – Po stisknutí tlačítka se objeví kolonka Nová skupina, kterou můžete přejmenovat.

2 Odpadkový koš – Stisknutím ikonky můžete odstranit vybranou skupinu.

3 Mimo EET – Po zaškrtnutí se Vám pří markování položky z této skupiny, platba zaeviduje automaticky Mimo EET. Pokud budete markovat více položek, př. jednu položku ze skupiny Mimo EET a jednu normální, vyjedou Vám dvě účtenky, jedna mimo EET a druhá řádně odeslaná.

4 Uložit – Uložit provedené změny.Číselník jednotek

Slouží k přesměrování do NastaveníČíselník jednotek, kde můžete přidávat, upravovat či odstraňovat typy měrných jednotek.

Číselník jednotek