V záložce Personál je možné spravovat Váš personál a upravovat jeho práva.

Personál

1 Záložka personál – Na této záložce je možné přidávat a upravovat personál.

2 Záložka přístupová práva – Na této záložce je možné upravovat práva pro personál.

3 Údaje o personálu – Základní přehled personálu (možnost úpravy – Ikona tužky, možnost smazání – Ikona popelnice).

4 Přidat uživatele – Otevření okna pro přidání nového uživatele.


Jak vytvořit nového uživatele ?

  1. Klikněte na 4 Přidat uživatele. Otevře se okno k vytvoření nového uživatele, kde je zapotřebí vyplnit všechny údaje.

Nový uživatel

1 Role – Vyberte roli pro uživatele (Majitel, Manažer, Vrchní číšník, Vedoucí směny, Prodavač, Číšník – každá role má jiná práva – (viz níže Tabulka práv).

2 PIN – Vložte přihlašovací PIN (pin pro přihlášení do dotykové pokladny).

3 Číslo karty – Vložte číslo čipové karty.

4 Uživatelské jméno a Heslo – Zadejte uživatelské jméno a heslo, díky kterým se bude uživatel moct přihlásit do manažera (možné pouze u Majitele a Manažera).

5 Křestní jméno a Příjmení – Vložte osobní údaje.

6 Jazyk – Vyberte jazyk, kterým uživatel mluví.

7 Levák – Tato možnost upravuje rozložení některých prvků na dotykové pokladně.

  1. Po vyplnění údajů klikněte na 8 Přidat uživatele pro uložení nového uživatele.

Jak upravit uživatele?

  1. Pro úpravu uživatele klikněte na 1 ikonu tužky.

Úprava uživatele - krok 1
  1. Otevře se okno Úpravu uživatele. Upravte požadované údaje klikněte na 2 Uložit uživatele.

Úprava uživatele - krok 2

Jak smazat uživatele?

  1. Pro smazání uživatele klikněte na 1 ikonu koše.

Smazání uživatele - krok 1
  1. Otevře se okno pro potvrzení smazání uživatele. Pro smazání klikněte na ANO nebo kliknutím na NE či pomocí křížku zavřete okno.

Smazání uživatele - krok 2


Úprava práv uživatele

Přístupová práva

1 Přístupová práva – V této záložce je možné upravovat jednotlivá práva.

2 Ikona tužky – Po kliknutí na tuto ikonu se nám zobrazí následující okno s možností úpravy jednotlivých práv.

Úprava přístupových práv

1 Seznam práv

2 Jednotlivé oddíly práv

3 Zapnutí/vypnutí práva

4 Upravit – Kliknutím na toto tlačítko uložíte úpravy.


Přehled jednotlivých práv pro dané role


Oblast Právo Vrchní číšník Manažer Majitel Prodavač Vedoucí směny Číšník
Markování Storno neobjednaných položek ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Markování Storno všech položek ANO ANO ANO NE NE NE
Markování Markování záporných položek ANO ANO ANO NE ANO NE
Markování Storno celého účtu ANO ANO ANO NE ANO NE
Markování Změna platby na uzavřeném účtu ANO ANO ANO NE ANO NE
Markování Kopie účtu ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Markování Kopie posledního účtu ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Markování Použití jakékoli slevy ANO ANO ANO NE ANO NE
Přehledy Pokladní kniha NE ANO ANO ANO ANO ANO
Přehledy Uzávěrka ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Přehledy Sestavy na tabletu ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Přehledy Sestavy na tabletu
– Zobrazení předchozích intervalů
NE NE ANO NE NE NE
Přehledy Základní denní přehled NE ANO ANO ANO NE NE
Sklad Příjemky NE ANO ANO ANO NE NE
Sklad Výdejky NE ANO ANO ANO NE NE
Sklad Interní příjemky a výdejky NE ANO ANO ANO NE NE
Sklad Převodky NE ANO ANO ANO NE NE
Sklad Inventury NE ANO ANO ANO NE ANO
Sklad Výroba NE ANO ANO ANO NE NE
Sklad Správa sortimentu NE ANO ANO ANO NE NE
Ostatní Přístup do webového manažera NE ANO ANO NE NE NE
Ostatní Přístup k internetu NE NE NE NE NE NE
Ostatní Zakládání, editace, vymazání uživatelů na provozovně NE ANO ANO NE NE NE
Ostatní Zakládání, editace, vymazání uživatelů na SUC
(pro všechny provozovny)
x x ANO x x x
Ostatní Přístup do více provozoven x x ANO x x x

Video: