Stránka Dashboard slouží k zobrazení statistik a přehledů prodeje.
Po přihlášení do Webového rozhraní manažera budete automaticky přesměrováni na tuto stránku. Stránka dle Vašeho nastavení zobrazuje informace o prodejích.

Stránka Dashboard

14 Časové filtry – Jednotlivé přehledy lze filtrovat časovými úseky, stačí pouze zvolit požadovaný (Dnes, Tento týden, Minulý měsíc, Od – Do, atd.).

5 Nastavení – Otevře se okno Nastavení. Zde je možné zvolit, které všechny grafy chcete zobrazovat (Tržba po dnech, Dle skupin, Tržba po hodinách, Aktuální info, Otevřené účty, Po hodinách sumárně), nezapomeňte změny uložit.

6 Přemístění dlaždice – Stisknutím a podržením levého tlačítka myši na konkrétní dlaždici, je možné změnit její pozici.

Jak nastavit přehledy, které se budou zobrazovat?

  1. Po kliknutí na 5 Nastaveni se zobrazí výběr možností pro Dashboard.

Nastavení zobrazení přehledů
  1. Vyberte a 1 Aktivujte přehledy tržeb, které chcete zobrazovat. Následně klikněte na 2 Uložit.