Přehledy otevřených účtů nabízejí souhrnný náhled na právě otevřené účty dle vybraného filtrování.

Přehled podle skupin

Otevřené účty - Přehled podle skupin

1 Přehled podle skupin – Zobrazuje se přehled podle jednotlivých prodejních skupin, které jste si vytvořili (pouze otevřené účty).

2 Období – Zvolte období, za které chcete zobrazit přehled.

3 Export tabulky – Po stisknutí tohoto tlačítka vyexportujete zobrazená data do tabulky ve formátu Excel.

4 Nastavení tabulky – Nastavení zobrazení a uspořádání sloupců tabulky přehledu (lze upravit pole Počet položek, Množství, Nákupní cena, DPH, Zisk, PLU/EAN kód).Přehled podle personálu

Otevřené účty - Přehled podle personálu

1 Přehled podle personálu – Zobrazuje přehled otevřených účtů dle uživatelů, kteří je namarkovali.

2 Období – Zvolte období, za které chcete zobrazit přehled.

3 Export tabulky – Po stisknutí tohoto tlačítka vyexportujete zobrazená data do tabulky ve formátu Excel.

4 Nastavení tabulky – Nastavení zobrazení a uspořádání sloupců tabulky přehledu (lze upravit pole Počet položek, Množství, Nákupní cena, DPH, Zisk, PLU/EAN kód).Přehled podle stolů

Otevřené účty - Přehled podle stolu

1 Přehled podle stolů – Zobrazuje přehled otevřených účtů dle jednotlivých stolů.

2 Období – Zvolte období, za které chcete zobrazit přehled.

3 Export tabulky – Po stisknutí tohoto tlačítka vyexportujete zobrazená data do tabulky ve formátu Excel.

4 Nastavení tabulky – Nastavení zobrazení a uspořádání sloupců tabulky přehledu (lze upravit pole Počet položek, Množství, Nákupní cena, DPH, Zisk, PLU/EAN kód).