Záložka Inventura slouží ke správě a evidenci inventurních dokladů. Zde můžete porovnat fyzickou kontrolu Vašeho skladu s daty v databázi (vystopování ztraceného zboží).

Inventura

1 Přidat doklad – Otevření okna pro přidání nového inventurního doklad.

2 Časové období – Zvolte časové období, za které chcete zobrazit inventurní doklady (Dnes, Tento týden, Příští měsíc, apod.).

3 Typ skladu – Zvolte příslušný sklad, za který chcete zobrazit inventurní doklady.

4 Hledat – Zadejte hledaný výraz a spusťte vyhledávání pomocí lupy.

5 Ikona tužky – Otevřít a upravit stávající inventurní doklad; Ikona koše – Odstranit stávající inventurní doklad.

6 Jít na stránku – Zadejte číslo stránky a potvrďte (Enterem) pro přechod na ni.

7 Zobrazit filtry – Zobrazení pole filtrů, dle kterých je možné vyhledávat inventurní doklady (dle čísla, popisu, skladu, přebytku, manka).

8 Nastavení tabulky – Nastavení zobrazení a uspořádání sloupců tabulky inventurních dokladů (datum, sklad, přebytek, manko).

9 Export – Otevření okna pro export tabulky inventurních dokladů. Po výběru druhu exportu a potvrzením tlačítkem OK, se Vám automaticky vygeneruje a stáhne Excel soubor.

Okno Export dat


Jak vytvořit nový inventurní doklad?

 1. Klikněte na 1 Přidat inventuru. Otevře se okno k vytvoření nového inventurního dokladu.

Tvorba inventurního dokladu – krok 1
 1. Vyplňte požadované údaje.

Tvorba inventurního dokladu – krok 2

1 Základní údaje:

2 Popis – Popis inventurního dokladu.

3 Datum – Datum vzniku dokladu (lze zadat přes rozkliknutí kalendáře).

4 Sklad – Název skladu kterého se inventura týká.

 1. Kliknutím přejděte na záložku 5 Položky.
 2. Pro přidání položky na seznam, klikněte na 1 Přidat položku.

Tvorba inventurního dokladu – krok 4
 1. Otevře se okno Nová položka inventury. Vyplňte příslušná pole.

Tvorba inventurního dokladu – krok 5

1 EAN – Kód EAN (čárový kód zboží). Pole se vyplňuje automaticky.

Pokud je k položce přiřazen EAN kód, pokladna umí po připojení čtečky čárového kódu takový kód načíst. Následně zjistí, jaký sortiment/položka se k tomuto kódu váže a vloží jej jako markovanou položku na účet.

2 PLU – Kód PLU (systém identifikačních čísel zboží). Pole se vyplňuje automaticky.

PLU (zkratka anglického price look-up code, „kód pro dohledání ceny“) je systém identifikačních čísel zboží. Každé položce můžete přiřadit jedinečné číslo. Pokud zadáte toto číslo na pokladně (pomocí číselné klávesnice), vloží se produkt do markovaných položek. Tímto způsobem lze zrychlit zadávání položek při markování, pokud si obsluha pokladny takové kódy pamatuje. PLU může být v některých případech vazbou mezi pokladním a jiným (např. ekonomickým) systémem.

3 Skladová položka – Zadejte název skladové položky. Systém Vám nabídne seznam již vytvořených skladových položek, vyberte a potvrďte ji kliknutím levým tlačítkem myši.

4 Zjištěné množství – Zadejte množství položky, které bylo fyzicky zjištěno.

 • Očekávané množství, Rozdíl množství a Rozdíl ceny – Bude automaticky doplněno dle stavu skladů a systému.
 1. Stisknutím 5 Přidat položku potvrdíte přidání položky do seznamu inventurního dokladu a vrátíte se zpět na stránku Detail inventury.

Tvorba inventurního dokladu – krok 6

1 Ikona tužky – Otevře okno pro změnu přidané položky; Ikona koše – Otevře okno pro odstranění položky ze seznamu inventurního dokladu.

2 Soupisový list – Otevře se nabídka s možností Načíst všechny položky, Načíst položky pro daný sklad, Načíst položky s nenulovou zásobou a Aktualizovat soupisový list. První tři možnosti slouží k načtení odpovídajících položek ze systému, abyste je nemuseli všechny vyplňovat ručně (např. při inventuře celého skladu). Aktualizovat soupisový list zvolte, pokud se Vám u některé položky na seznamu inventurního dokladu zobrazuje červený vykřičník.

3 Zamknout – Uzamknete (potvrdíte) inventurní doklad. Poté jej stačí zavřít Křížkem.

4 Uložit doklad – Doklad se uloží aniž by změnil stav skladu (to nastane až po uzamčení dokladu). Funkce slouží k uložení dokladu, který bude ještě upravován.

 1. Zvolte si, zda chcete doklad prozatím uložit kliknutím na 4 Uložit doklad nebo dle něj již změnit stav skladu kliknutím na 3 Zamknout.


Jak upravit nebo smazat inventurní doklad?

Jak upravit nebo smazat inventurní doklad

a) Úprava inventurního dokladu

 1. Pro úpravu inventurního dokladu klikněte na 1 Ikonu tužky. Otevře se okno k úpravě inventurního dokladu.

Okno Detail Inventury

1 Ikona oka (příjem přebytku) – Po kliknutí budete přesměrováni na stránky Ostatní příjem. Zároveň se zobrazí Detail ostatního příjmu, což je systémem automaticky vytvořený doklad k Inventuře.

Okno Detail ostatního příjmu

2 Ikona oka (výdej manka) – Po kliknutí budete přesměrováni na stránky Ostatní výdej. Zároveň se zobrazí Detail ostatního výdeje, což je systémem automaticky vytvořený doklad k Inventuře.

Okno Detail výdeje
 1. V Detailu inventury přejděte na záložku Položky, proveďte Vámi požadované změny a zvolte 3 Zamknout, pokud je již doklad kompletní a chcete dle něj porovnat položky nebo 4 Uložit doklad pokud doklad ještě není hotov či dle něj prozatím porovnat položky nechcete.

b) Smazání inventurního dokladu

 1. Pro smazání inventurního dokladu klikněte na 1 Ikonu koše. Otevře se okno k potvrzení smazání inventury.

Smazání inventurního dokladu
 1. Pro potvrzení smazání inventurního dokladu zvolte Ano, pro zrušení zvolte Ne nebo Křížek.