Sestavy poskytují finanční a druhový přehled stávajícího intervalu prodeje.

Pro zobrazení ťukněte na 1 Sestavy. Objeví se okno přehledu stávajícího intervalu prodeje.

Rychlé volby - Sestavy

Sestavy

1 Finanční přehled – Přehled všech plateb dle typu plateb.

2 Druhový přehled – Přehled všech plateb dle prodejních skupin.

3 Zobrazit pol. – Zobrazit prodejní položky přehledu.

4 Vytisknout – Vytisknout daný přehled.

5 Období – Zobrazuje období provedené uzávěrky.

6 Zpět na rychlé volby – Přesun zpět na Rychlé volby volby}.