Komunikace s váhami probíhá pomocí knihovny Smart Scale Library, která je součástí každé instalace aplikace Markeeta.
Aktuálně jsou podporovány pouze váhy CAS-ER plus (protokol Dialog 06 typ 12).

Pokud je knihovna Smart Scale Library porušena, zobrazí se hlášení s upozorněním a není možné váhu používat. V takovém případě se prosím, obraťte na naši technickou podporu.

Systémová obrazovka při neshodě CRC knihovny Smart Scale Library


Seznam zařízení a jejich knihoven Smart Scale Library

Typ zařízení Architektura CPU CRC knihovny
Markeeta Profi armv71 AEF7F8BF
Markeeta Smart aarch64 FAB5143
Markeeta Compact armv71 AEF7E8BF

Certifikovaná knihovna Smart Scale Library je součástí aplikace Markeeta od verze 3.2.0.
Verzi aplikace Markeeta je možné zjistit na úvodní obrazovce v postranním panelu Servis.


Rozdělení kapitoly váhy