V případě, že nabízíte k zakoupení dárkové poukazy, existují pro Vás 2 možnosti, jak poukazy vydat a přijmout (uplatnit).

1. Dvě prodejní položky

Bude potřeba vytvořit 2 prodejní položky. Jedna bude sloužit k prodeji poukazu (př. Poukaz – výdej) a druhá k přijetí, když jej zákazník přinese zpět, aby poukaz využil (př. Poukaz – příjem).

 1. Přihlaste se do svého webového manažera. Přejděte do sekce Prodejní položky, a klikněte na 1 Přidat položku.

Prodejní položky


 1. Založte si nejprve položku Poukaz – výdej, vyplňte příslušná pole a klikněte na 7 Přidat položku.

Poukaz - výdej

2 Název – Doplňte např. Poukaz – výdej.

3 Zadání ceny při prodeji – Nastavte si libovolně prodejní cenu. Pokud nabízíte poukazy v několika cenových variantách, můžete buď založit více prodejních položek, či aktivovat tuto funkci a upřesnit cenu vždy při prodeji poukazu.

4 DPH – Doporučujeme konzultovat s účetním, u zvoleného příkladu zadáme 0%.

5 Typ daně – Záloha.

6 Typ – v případě, že budete chtít poukazy nějak evidovat ponechte typ Zboží, v případě, že evidenci (skladové hospodářství) neřešíte, můžete zvolit typ Služba (ve skladu se neeviduje).


 1. Následně položku Poukaz – příjem, vyplňte příslušná pole a klikněte na 7 Přidat položku.

Poukaz - příjem

2 Název – Doplňte např. Poukaz – příjem.

3 Zadání ceny při prodeji – Nastavte si libovolně zápornou prodejní cenu. Pokud nabízíte poukazy v několika cenových variantách, můžete buď založit více prodejních položek, či aktivovat tuto funkci a upřesnit cenu vždy při prodeji poukazu.

4 DPH – Doporučujeme konzultovat s účetním, u zvoleného příkladu zadáme 0 %.

5 Typ daně – Čerpání zálohy.

6 Typ – v případě, že budete chtít poukazy nějak evidovat ponechte typ Zboží, v případě, že evidenci (skladové hospodářství) neřešíte, můžete zvolit typ Služba (ve skladu se neeviduje).


 1. Přidejte si vytvořené položky na markovací obrazovku ve svém manažeru a následně zreplikujte svou pokladnu (aby se propsali nové úpravy).

1.1. Markování s poukazem – prodej poukazu

 1. Na markovací obrazovce zvolte 1 Poukaz – výdej.

Prodej poukazu - krok 1
 1. Zobrazí se tabulka pro zadání ceny při prodeji. Zobrazuje se předvolená částka, avšak je možné ji upravit dle potřeby. Následně stačí volbu potvrdit 2 OK.

Prodej poukazu - krok 2
 1. Poukaz se zvolenou cenou se připíše na seznam, následně stačí zvolit 3 Typ platby.

Prodej poukazu - krok 3

1.2. Markování s poukazem – příjem poukazu

 1. Na markovací obrazovce namarkujte položky, jež mají býti poukazem zaplaceny. Následně zvolte 1 Poukaz – příjem. V případě, že budete chtít měnit částku poukazu (zadat jinou než je předvolená), je potřeba aktivovat funkci 2 Záporná položka.


2) Prodejní položka a typ platby

Bude potřeba vytvořit prodejní položku (př. Poukaz – výdej) a vytvořit nový typ platby (př. Dárkový poukaz).

 1. Přihlaste se do svého webového manažera. Přejděte do sekce Prodejní položky, a klikněte na 1 Přidat položku.

Prodejní položky

 1. Založte si položku Poukaz – výdej, vyplňte příslušná pole a klikněte na 7 Přidat položku.

Poukaz - výdej

2 Název – Doplňte např. Poukaz – výdej.

3 Zadání ceny při prodeji – Nastavte si libovolně prodejní cenu. Pokud nabízíte poukazy v několika cenových variantách, můžete buď založit více prodejních položek, či aktivovat tuto funkci a upřesnit cenu vždy při prodeji poukazu.

4 DPH – Doporučujeme konzultovat s účetním, u zvoleného příkladu zadáme 0 %.

5 Typ daně – Záloha.

6 Typ – v případě, že budete chtít poukazy nějak evidovat ponechte typ Zboží, v případě, že evidenci (skladové hospodářství) neřešíte, můžete zvolit typ Služba (ve skladu se neeviduje).


 1. Přejděte do sekce Nastavení a dále do Typy plateb. Klikněte na 1 Přidat typ platby.

Typy plateb
 1. Vyplňte příslušná pole a vytvořte platbu kliknutím na 5 Uložit.

Typ platby - Dárkový poukaz

2 Název – Doplňte např. Dárkový poukaz.

3 Typ – Zvolte Šeky.

4 Povinný dotaz na částku – Funkci aktivujte. Při volbě platby se zobrazí dotaz na částku daného poukazu.

 1. Přidejte si vytvořené položky na markovací obrazovku ve svém manažeru a následně zreplikujte svou pokladnu (aby se propsali nové úpravy).

2.1 Prodej poukazu

 1. Na markovací obrazovce zvolte 1 Poukaz – výdej.

Prodej poukazu - krok 1
 1. Zobrazí se tabulka pro zadání ceny při prodeji. Zobrazuje se předvolená částka, avšak je možné ji upravit dle potřeby. Následně stačí volbu potvrdit 2 OK.

Prodej poukazu - krok 2
 1. Poukaz se zvolenou cenou se připíše na seznam, následně stačí zvolit 3 Typ platby a poukaz uhradit.

Prodej poukazu - krok 3

2.2 Platba dárkovým poukazem

 1. Namarkujte prodejní položky na účet a klikněte na 1 Další platby.

Platba poukazem - krok 1
 1. Zvolte typ platby 2 Dárkový poukaz.

Platba poukazem - krok 2
 1. Zobrazí se tabulka pro zadání ceny poukazu. Zvolte částku a následně volbu potvrdit 3 OK.

Platba poukazem - krok 3
 1. Částka poukazu se odečte od celkové ceny účtu, zbylou částku lze doplatit kliknutím na určitý 4 typ platby.

Platba poukazem - krok 4