Vážené položky se nastavují přes webové rozhraní manažera stejným způsobem jako všechny ostatní 1 Prodejní položky.

Jak nastavit váženou položku?

  1. Pokud již máte položku vytvořenou, stiskněte 2 Ikonu tužky. Pokud ještě položku vytvořenou nemáte, stiskněte tlačítko 3 Přidat položku.

Jak nastavit váženou položku - krok 1
  1. Chcete-li položku nastavit jako váženou, je třeba aktivovat funkci 4 Vážená položka.

Jak nastavit váženou položku - krok 2

Při aktivaci funkce se povolí vážení položky. Jednotka položky se přednastaví na kg a systém nedovolí změnit základní jednotku.