Funkce otevřené účty slouží k zobrazení přehledu uložených účtů.

Jak zobrazit otevřené účty?

  1. Klikněte na 1 Otevřené účty v postranních funkcích. Objeví se okno otevřené účty.

Otevřené účty - krok 1
  1. Ťukněte na 2 účet, který chcete otevřít. Objeví se markovací okno s položkami dle uloženého účtu.

Otevřené účty - krok 2
  1. Zvolte 3 Typ platby a vytiskne se účet.

Otevřené účty - krok 3