Nebyly nalezeny žádné výsledky.
Související témata jsou zobrazena níže.

Rychlé volby

Webové rozhraní manažera » Markování » Rychlé volby

Na záložce Rychlé volby můžete spravovat zobrazení nabídky postranních funkcí na dotykové pokladně. Rychlé volby 1 Obrazovka – Informace pro kterou markovací obrazovku rychlé volby upravujete. 2 Určeno pro – Nastavení, pro jaký typ…

Obrazovka rychlých voleb

Dotyková pokladna » Obrazovka rychlých voleb

Obrazovka rychlé volby se nachází na dotykové pokladně a dostupnost jejich funkcí závisí na roli, která je přidělena uživateli, na typu zakoupeného balíčku služeb a na nastavení ve webovém rozhraní manažera v záložce Markování. Rychlé volby na…

Servis

Dotyková pokladna » Obrazovka rychlých voleb » Moduly » Servis

Modul servis slouží ke kontaktování zákaznické podpory. Ťukněte na 1 Servis pro zobrazení okna pro kontaktování zákaznické podpory. Rychlé volby - Servis Otevře se okno pro kontakt. Kontaktování zákaznické podpory Vyplňte pole 1 Vaše…

Markování

Webové rozhraní manažera » Markování

V záložce Markování si můžete přizpůsobit vzhled markovácích obrazovek na dotykové pokladně. Markování 1 Prodejní položky – Úprava vzhledu markovácí obrazovk na dotykové pokladně. 2 Možnosti placení – Nastavení plateb, které se…

Moduly

Dotyková pokladna » Obrazovka rychlých voleb » Moduly

Moduly se nacházejí na dotykové pokladně a jejich dostupnost závisí na typu balíčku služeb nebo na roli, která je přidělena uživateli. Rychlé volby - Moduly 1 Uzávěrka – Uzavření období prodeje, např. směny, změna obsluhy, atd. 2 Sestavy…

Postranní funkce

Dotyková pokladna » Obrazovka rychlých voleb » Postranní funkce

Postranní funkce se nachází na obrazovce rychlých voleb. Postranní volby *1 Postranní funkce si můžete nastavit ve webovém rozhraní manažera v záložce Markování v sekci Rychlé volby. Kopie účtu – Vytisknutí kopie účtu z…

Sestavy

Dotyková pokladna » Obrazovka rychlých voleb » Moduly » Sestavy

Sestavy poskytují finanční a druhový přehled stávajícího intervalu prodeje. Pro zobrazení ťukněte na 1 Sestavy. Objeví se okno přehledu stávajícího intervalu prodeje. Rychlé volby - Sestavy Sestavy 1 Finanční přehled – Přehled všech…

Zařízení

Dotyková pokladna » Obrazovka rychlých voleb » Moduly » Zařízení

Modul zařízení slouží k nastavení jednotlivých periferií, které jsou připojeny k dotykové pokladně (tiskárna, váha, kasa a čtečka). Kliknutím na 1 Zařízení, otevřete okno zařízení. Rychlé volby - Zařízení V okně zařízení…

Pokladní kniha

Dotyková pokladna » Obrazovka rychlých voleb » Moduly » Pokladní kniha

Pokladní kniha slouží ke správě pohybu hotovosti a stravenek na dotykové pokladně. Ťukněte na 1 Pokladní kniha pro zobrazení okna ke správě pohybu hotovosti a stravenek. Rychlé volby - Pokladní kniha Pokladní kniha 1 – Typ platby. 2…

Replikace

Dotyková pokladna » Obrazovka rychlých voleb » Postranní funkce » Replikace

Funkce replikace slouží k synchronizaci dat mezi dotykovou pokladnou a webovým rozhraním manažera. Po změnách provedených na webovém rozhraní manažera doporučujeme provést replikaci na dotykové pokladně pro okamžitou synchronizaci. Na pokladně jsou…

Manažer

Dotyková pokladna » Obrazovka rychlých voleb » Moduly » Manažer

Manažer slouží k přesměrování do webového rozhraní manažera. Po kliknutí na 1 Manažer budete přesměrováni do webového rozhraní manažera. Rychlé volby - Manažer Otevře se Vám Dashboard. Dashboard *Více informací naleznete v jednotlivých…

Pošta

Dotyková pokladna » Obrazovka rychlých voleb » Moduly » Pošta

Pošta slouží jako uložiště všech zpráv, které byly odeslány na Vaši pokladnu. Klikněte na 1 Pošta pro otevření okna Doručená pošta. Rychlé volby - Pošta Kliknutím na danou 2 zprávu lze zobrazit její detail. Doručená pošta Po přečtení…

Zprávy

Webové rozhraní manažera » Moje pokladna » Zprávy

V záložce Zprávy se zobrazují informační zprávy zaslané na pokladnu. *Tuto funkci využijete například, pokud obsluha na pokladně zprávu odklikne, takže se již zobrazovat nebude a Vy jako majitel si tuto zprávu potřebujte přečíst. Nebo zprávu na…

Otevřené účty

Dotyková pokladna » Obrazovka rychlých voleb » Postranní funkce » Otevřené účty

Funkce otevřené účty slouží k zobrazení přehledu uložených účtů. Jak zobrazit otevřené účty? !Nejdříve je třeba mít uložené účty a nastavenou funkci otevřené účty. *Jak uložit účet zjistíte v kapitole Uložení účtu. *Jak přidat…

Kopie účtu

Dotyková pokladna » Obrazovka markování » Jak markovat » Funkce markování » Kopie účtu

Funkce kopie účtu slouží k opětovnému vytisknutí již odeslané účtenky. Vytisknutí probíhá prakticky ihned, jelikož účtenka se již neodesílá na server EET. Funkci kopie účtu musíte nejprve přidat na markovací obrazovku, popřípadě na…

Internet

Dotyková pokladna » Obrazovka rychlých voleb » Moduly » Internet

Internet umožňuje přístup do internetového prohlížeče. Rychlé volby - Internet Internetový prohlížeč Po kliknutí na 1 Internet se otevře okno internetového prohlížeče. Internetový prohlížeč 1 – Internetová adresa stránky (začnete…

Docházka

Dotyková pokladna » Obrazovka rychlých voleb » Moduly » Docházka

Modul Docházka poskytuje přehled zaměstnanců a jejich odpracovaný čas v dané době. *Dostupné pouze pro balíček Pro. Jak přihlásit uživatele? Na začátku směny oznámí zaměstnanec svůj příchod zadáním svého speciálního PINu a kliknutím…

Se nevytiskl kód FIK? / Etržby jsou off-line?

Co dělat, když… » Se nevytiskl kód FIK? / Etržby jsou off-line?

Pro opravení chyby, kvůli které se Vám netiskne FIK (dlouhý PKP), zkuste tyto způsoby: 1. Ruční odeslání z rychlých voleb Pro manuální odeslání účtenek klikněte v rychlých volbách na tlačítko 1 etržby. Rychlé volby - etržby 2.…

Uzávěrka

Dotyková pokladna » Obrazovka rychlých voleb » Moduly » Uzávěrka

Modul uzávěrka slouží k ukončení období prodeje, jako například směna, konec dne, apod. Vynuluje se tržba a počítadlo odeslaných účtenek. Započetím nového období prodeje již nejsou dostupné účtenky z minulého prodejního období. !Uzávěrka…

Účtenka

Webové rozhraní manažera » Nastavení » Účtenka

V záložce Účtenka lze upravovat parametry účtenky. Účtenka (Nastavení) 1 Text na začátku účtenky – Text, který se bude zobrazovat na začátku vytisknuté účtenky – tzv. hlavička. Pokud necháte hlavičku nevyplněnou, budou se na…

Aktualizace dotykové pokladny

Dotyková pokladna » Aktualizace dotykové pokladny

Aby byla zajištěna správná funkčnost dotykové pokladny a komunikace se serverem, je třeba, aby aplikace Markeeta byla aktuální. Z toho důvodu občas pokladna vypíše upozornění o nové aktualizaci systému. !Prosíme, abyste toto upozornění…

Systém – aplikace a správa

Dotyková pokladna » Obrazovka rychlých voleb » Moduly » Systém – aplikace a správa

Systém slouží ke správě aplikací a nastavení Parametrů EET. Klikněte na 1 Systém. Rychlé volby - Systém Otevře se okno Aplikace a Správa. Okno systém 1 Aplikace – Seznam aplikací pokladny. 2 eRecept – Přechod do aplikace…

Platební terminály

Technická sekce » Konfigurace zařízení » Platební terminály

Podporované terminály: Markeeta Pay Terminál FiskalPro VX520 Terminál FiskalPro VX675 Konfigurace Platebního terminálu Markeeta Pay Postup konfigurace platebních funkcí: Pro konfiguraci platebních funkcí je třeba mít zařízení registrované…

Vyzvedni si

Dotyková pokladna » Obrazovka rychlých voleb » Moduly » Vyzvedni si

Vyzvednisi.cz je bezplatný objednávkový systém pro gastropodniky a maloobchod. Jakmile aplikaci propojíte, budou Vám objednávky zasílány přímo na Vaši dotykovou pokladnu, kde je budete moci spravovat (potvrdit/zamítnout). Kliknutím na 1 Vyzvedni si…

Než začnete markovat

Začínáme » Než začnete markovat

Rychlý přístup: Než začnete markovat Průvodce registrací Instalace certifikátu EET Instalace kořenových certifikátů pro EET z aplikace Při koupi nové pokladny je nutné provést několik kroků, než budete moci začít…

Začínáme

Začínáme

Vítejte na stránkách uživatelské příručky pokladního systému MARKEETA. Naleznete zde veškeré informace o tom, jak pracovat s dotykovou obrazovkou a webovým rozhraním manažera a jak využívat jejich jednotlivé funkce. V této příručce můžete…

Vyzvedni si

Napojení s jinými systémy » Vyzvedni si

Vyzvednisi.cz je bezplatný objednávkový systém pro gastropodniky a maloobchod. Aplikace Markeeta je s webem vyzvednisi.cz propojena na úrovni sdělení objednávek. Tedy jakmile aplikaci propojíte, budou Vám objednávky zasílány přímo na Vaši dotykovou…

Parametry EET

Webové rozhraní manažera » Nastavení » Parametry EET

Záložka Parametry EET slouží ke správě certifikátu elektronické evidence tržeb a úpravě dalších parametrů potřebných pro elektronickou evidenci tržeb. Parametry EET 1 Údaje o firmě, DIČ – Automaticky doplněno z nastavení…

Sklad

Dotyková pokladna » Obrazovka rychlých voleb » Moduly » Sklad

Sklad slouží k přehledu skladových položek, stavu skladu a k tvorbě a přehledu skladových dokladů. *Pouze pro balíček Standard a Pro. Pro zobrazení ťukněte na 1 Sklad. Otevře se skladové okno s dalšími možnostmi. Rychlé volby - Sklad Okno…

Storno účtu

Dotyková pokladna » Obrazovka rychlých voleb » Postranní funkce » Storno účtu

Funkce storno účtu slouží k stornování celého účtu, tj. vytisknutí účtenky se zápornými hodnotami. *Funkce storno účtu je v praxi použitelná např. v případě, kdy zákazník vrací zboží (nevhodné, nefunkční, reklamace, apod.) a požaduje…

Uložení účtu

Dotyková pokladna » Obrazovka markování » Jak markovat » Funkce markování » Uložení účtu

Funkce slouží k uložení účtu a jeho pozdějšímu zaplacení, tzn. účtenka se zatím neodešle na server EET. *Funkce uložení účtu se doporučuje používat v provozech např. v restauracích, kde zákazník neplatí účet ihned. !Funkci uložení účtu…

Prodejní položky

Webové rozhraní manažera » Nastavení » Prodejní položky

Na záložce Prodejní položky si nastavujete parametry prodejních položek. Prodejní položky (Nastavení) 1 Používání PLU – Zvolte, pokud chcete používat PLU. PLU (zkratka anglického price look-up code, „kód pro dohledání ceny“) je…