Postup inštalácie koreňových certifikátov:

1. Kliknite na inštaláciu koreňových certifikátov z oznamovacej lišty.

2. Vybraný koreňový certifikát nainštalujte.

3. Certifikát pomenujte “ekasa” a uložte.

4. Nastavte odomykací PIN do pokladne.

5. Vyberte možnosť PIN.

6. PIN nastavte na hodnotu “1234” a znovu ho potvrďte. PIN kód si uchovajte, nebude možné ho obnoviť a bez neho sa do pokladne nedostanete.

7. Po úspešnom nainštalovaní koreňových certifikátov už môžete červenú oznamovaciu lištu odkliknúť.

8. Následne prosím skontrolujte, že je eKasa online a odošlite neodoslané doklady.

Či máte aktuálnu certifikáciu si môžete skontrolovať v Systéme. Pokiaľ na oznamovacej lište kliknete na “pripomenúť neskôr”, certifikáty môžete nainštalovať práve odtiaľ.