iDoklad je on-line účetní systém od společnosti Solitea Česká republika, který umožňuje vystavovat faktury či pokladní doklady a tvořit ceníky. iDoklad lze propojit s Markeetou, můžete své prodeje z pokladny exportovat rovnou do iDokladu. Export probíhá vždy na základě Vašich uzávěrek pokladny, kdy 1 uzávěrka v Markeetě odpovídá 1 prodejce v iDokladu.

Propojit Markeetu s iDokladem můžete ve webovém rozhraní manažera v kapitole Nastavení v záložce Reporty. Návod Jak exportovat uzávěrky do iDokladu? naleznete v téže kapitole.

Po propojení systémů je možné nechat aktivní funkci Exportovat uzávěrky do iDokladu – prodeje z Markeety se Vám budou automaticky exportovat každý den dle Vašich uzávěrek.

K dispozici máte i manuální export, který je dostupný v manažerovi v sekci Přehledy. Po stisknutí tlačítka 1 Importovat iDoklad, se otevře okno potvrzující, že import proběhl v pořádku.

Do iDokladu se importuje aktuálně zobrazený přehled (pokud není prázdný) za dané období. V iDokladu se vytvoří 1 prodejka pro každou uzávěrku v Markeetě, která do daného období spadá.

Stránka Přehledy – Manuální import do iDokladu

Potvrzení importu do iDokladu